Choď na obsah Choď na menu
 


Basketball

Basketbal je kolektívny loptový šport, v ktorom sa dva tímy s piatimi hráčmi na ihrisku snažia získať čo najviac bodov vhadzovaním lopty do obruče basketbalového koša. Slovo basketbal sa skladá z dvoch anglických slov: basket (kôš) a ball (lopta).

Dosiahnutie koša a jeho hodnota

Kôš sa dosiahne, keď živá lopta padne do koša zhora a zostane v ňom, alebo ním prepadne. Lopta je v koši, ak je akákoľvek jej časť v priestore obruče a pod úrovňou

Kôš sa započítava družstvu útočiacemu na kôš, do ktorého lopta padla nasledovne:

 • Kôš z trestného hodu sa počíta za 1 bod.
 • Kôš z dvojbodového územia sa počíta za 2 body.
 • Kôš z trojbodového územia sa počíta za 3 body.
 • Ak sa lopty pri poslednom alebo jedinom trestnom hode, po jej odraze od obruče, dovolene dotkne útočiaci alebo brániaci hráč a lopta padne do koša, kôš sa počíta za 2 body.

Ak hráč zaznamená kôš z hry do vlastného koša náhodou, kôš sa počíta za 2 body a zapíše sa kapitánovi súpera na hracej ploche. Ak hráč dosiahne kôš z hry do vlastného koša úmyselne, dopúšťa sa priestupku a kôš sa nezapočíta. Ak hráč vhodí loptu do koša zospodu a lopta celá preletí obručou, dopúšťa sa priestupku.

Osobná chyba

Osobná chyba je chyba hráča, ktorá je spôsobená nedovoleným dotykom so súperom bez ohľadu na to, či je lopta živá alebo mŕtva. Hráč nesmie súpera držať, blokovať, sácať, prerážať, podrážať, ani mu brániť v pohybe vystretou rukou, pažou, lakťom, ramenom, bokom, nohou, kolenom alebo chodidlom, ani ohýbať telo do abnormálnej polohy (mimo jeho valec), ani nesmie hrať hrubo alebo násilne.

Ak sa dopustí chyby na hráča, ktorý nehádže na kôš, v hre bude pokračovať družstvo, ktoré sa neprevinilo, vhadzovaním z miesta najbližšieho k miestu porušenia pravidiel, ak nemá 5 chyb družstvo. Ak družstvo, ktoré sa previnilo a na svojom konte 5 chýb, v tom prípade nasledujú trestné hody.

Ak sa dopustí chyby na hráča, ktorý hádže na kôš, tomuto hráčovi sa prizná nasledovný počet trestných hodov :

 • Ak je hod na kôš z hry úspešný, kôš platí a priznáva sa jeden (1) trestný hod.
 • Ak je hod na kôš z hry z dvojbodového územia neúspešný, priznávajú sa dva (2) trestné hody.
 • Ak je hod na kôš z hry z trojbodového územia neúspešný, priznávajú sa tri (3) trestné hody.
 • Ak ide o chybu na hráča súčasne alebo tesne pred tým, ako zaznie signál hodín hry oznamujúci koniec štvrtiny alebo predĺženia alebo signál zariadenia na meranie 24 sekúnd a lopta je ešte v ruke (rukách) hráča a hod na kôš z hry je úspešný, kôš neplatí. Hráčovi sa priznajú dva (2) alebo (3) trestné hody.

Dribling

Dribling začína vtedy, keď hráč, ktorý získal živú loptu pod kontrolu na ihrisku, ju hádže, odráža, kotúľa alebo loptou dribluje na podlahe a opäť sa jej dotkne skôr, než sa lopta dotkne iného hráča.

Dribling je ukončený v tom okamihu, keď sa hráč dotkne lopty oboma rukami súčasne, alebo keď si nechá loptu spočinúť na jednej alebo oboch rukách. Počas driblingu hráč môže loptu vyhodiť do vzduchu za predpokladu, že sa lopta dotkne podlahy alebo iného hráča pred tým, ako sa jej hráč, ktorý ju vyhodil, dotkne znovu rukou. Počet krokov hráča, keď lopta nie je v dotyku s jeho rukou, je neobmedzený. Hráč, ktorý náhodne stratí a znovu získa kontrolu nad živou loptou na ihrisku, je považovaný za hráča, ktorému lopta neúmyselne vypadla z rúk.

Nasledujúce situácie nie sú dribling:

 • Opakované hody na kôš z hry.
 • Neúmyselné vypadnutie lopty z rúk na začiatku alebo konci driblingu.
 • Pokusy získať loptu pod kontrolu "vypichnutím" z blízkosti iných hráčov.
 • "Vypichnutie" lopty spod kontroly iného hráča.
 • Zrazenie prihrávky a získanie lopty pod kontrolu.
 • Prehadzovanie lopty z ruky do ruky s tým, že lopta spočinie na ruke (rukách) skôr, než sa dotkne podlahy, za predpokladu, že sa neporuší pravidlo o krokoch

Hráč nesmie začať druhý dribling po tom, čo ukončil prvý dribling, okrem prípadu, že medzi dvomi driblingami stratil kontrolu nad živou loptou na ihrisku v dôsledku:

 • Hodu na kôš z hry.
 • Dotyku lopty súperom.
 • Prihrávky alebo neúmyselného vypadnutia lopty z rúk po ktorom sa lopta dotkla iného hráča, alebo sa jej dotkol iný hráč.